Skip to main content

Commercial Metals Company reaguje i na bieżąco monitoruje dynamicznie zmieniającą się sytuację spowodowaną pandemią koronawirusa (COVID-19).

W tym wyjątkowym okresie spowodowanym globalną pandemią COVID-19, zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników i ich rodzin, naszych klientów oraz dostawców  stało  się priorytetem dla Commercial Metals Company. Kontynuujemy działalność produkcyjną oraz współpracę z naszymi klientami, stosując się jednocześnie do obowiązujących nakazów i zaleceń polskiego rządu. Podjęliśmy szereg działań prewencyjnych dotyczących m.in. ograniczenia podróży biznesowych, wizyt klientów i gości, wdrożyliśmy praktyki „dystansu społecznego”, zintensyfikowaliśmy  czynności związane z dezynfekcją i higieną pracy oraz wprowadziliśmy  pracę zdalną tych obszarach, w których było to możliwe.
 
Na bieżąco monitorujemy sytuację we wszystkich krajowych i zagranicznych lokalizacjach oraz podejmujemy niezbędne działania zgodne z zaleceniami władz lokalnych lub państwowych. Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników jest dla nas priorytetem jednocześnie podejmujemy wszelkie starania dla utrzymania miejsc pracy, ciągłości produkcji i łańcucha dostaw.
 

W Commercial Metals Company kierujemy się ZAANGAŻOWANIEM.

Jesteśmy zaangażowani w tworzenie wartości dla naszych Klientów, Pracowników, naszych Społeczności i Inwestorów prowadząc nasz biznes na drogę innowacyjności w zakresie procesów, produktów i obsługi klienta kwestionując status quo. Jesteśmy zaangażowani w oferowanie wartości naszym akcjonariuszom dzięki temu, że jesteśmy przetwórcą oraz producentem wysokiej jakości stali w najniższych cenach.

CMC kupuje i przetwarza złom do wykorzystania jako surowiec przez producentów nowych wyrobów metalowych.
CMC wytwarza gotowe długie wyroby stalowe, w tym pręty żebrowane, płaskie i okrągłe, jak również kęsy i walcówkę.
CMC sprzedaje i dystrybuuje metale, rudy metali, minerały dla przemysłu, żelazostopy, środki chemiczne i surowce przemysłowe.
CMC posiada lokalizacje na terenie Stanów Zjednoczonych oraz na strategicznych rynkach międzynarodowych, aby osbługiwać swoich klientów.
Webcast Events
Commercial Metals News
Stock Ticker
Back to Top