Skip to main content

110 lat w służbie klientowi

CMC Poland sp. z o.o. jest nowoczesną hutą posiadającą znaczącą pozycję w strukturze produkcyjnej i finansowej CMC, z bardzo dużymi perspektywami rozwoju.

Huta CMC Poland sp. z o.o. działa na rynku od 1897 r. i jest gwarantem jakości i najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych w zakresie produkcji, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy.

CMC Poland sp. z o.o. jest liderem wśród polskich hut sprzedając swoje wyroby na rynek krajowy i zagraniczny. Wyroby CMC Poland wykorzystywane są w przemyśle budowlanym, rolniczym, energetycznym, maszynowym oraz do produkcji wyrobów konsumpcyjnych.

Korzystając z globalnej sieci dystrybucji CMC poszerzono krąg odbiorców na rynkach zagranicznych co jest osiągnięciem znaczącym w zwiększeniu konkurencyjności.

CMC Poland sp. z o.o. produkuje wyroby gorąco walcowane długie w oparciu o wsad pochodzący z własnej stalowni elektrycznej, w której do produkcji stali wykorzystuje się złom stalowy.

Prowadzona polityka jakości ma za zadanie osiąganie wysokiego poziomu sprzedaży i akumulacji przy prawidłowych relacjach kosztów. Narzędziem do osiągania podstawowych celów firmy jest Zintegrowany System Zarządzania spełniający wymagania ISO 9001,14001 i PN-N 18001 oraz system SAP.

 

Informacje o firmie

CMC Poland sp. z o.o.

Adres : ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie,

Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000443829,

Kapitał zakładowy: 118 233 740,00 zł

Back to Top