Skip to main content

Producent wysokiej jakości stalowych wyrobów długich

Certyfikaty w formacie pdf

 

 1. Polityka i Zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzani
 2. Certyfikat TUV Nord ISO 9001 i ISO14001
 3. Certyfikat TUV Nord PN-N-18001
 4. Aprobata Techniczna IBDiM nr AT_2006-03-1115_3 Pręty B500B
 5. Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2008-03-2138/4 Pręty i walcówka B500SP
 6. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0042 wydanie 1
 7. SK Techniczne Oświadczenie. Słowacja, pręty B500B, pręty i walcówka B500SP
 8. CE Certyfikat walcówka Nr 0758-CPR-001
 9. CE Certyfikat pręty gładkie i płaskie Nr 0758-CPR-002
 10. CE Certyfikat kątowniki i kwadraty Nr 0758-CPR-003
 11. Declaration of performance / Deklaracja właściwości użytkowych no. CMC 1/13 (v.7)PL
 12. Certyfikat Lloyd’s Register
 13. Certyfikat DNV-GL nr AMMM00001G
 14. Certyfikat CPJS-EP/02
 15. Certyfikat Czechy pręty B500SP
 16. Certyfikat Czechy pręty B500B
 17. Certyfikat Czechy walcówka B500SP w kręgach i prostowana
 18. Certyfikat Holandia pręty B500B
 19. Certyfikat Niemcy pręty B500B
 20. Certyfikat Norwegia pręty B500NB, B500NC
 21. Certyfikat Słowacja pręty B500B, pręty i walcówka B500SP
 22. Certyfikat Szwecja K500B-T, K500C-T, 2022.
 23. Certyfikat Dania pręty B500B, B550B, B500C
 24. Uznanie Laboratorium UDT
 25. Declaration of performance / Deklaracja właściwości użytkowych no. CMC 1/14 (v.3)PL
 26. CE Certyfikat pręty płaskie S235JRC Nr. 025_CPR-008
 27. Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 1/17(w.1). Pręty B500B
 28. Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 2/17(w.1). Pręty i walcówka B500SP
 29. ZETOM – Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 005-UWB-001
 30. ZETOM – Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 005-UWB-007
 31. ZETOM - Krajowy Certyfikat Zgodności Nr 24_16 (Pręty żebrowane o nazwie handlowej B500B - QTB walcowane na gorąco o śr. 8,0-32,0 mm, ze stali w gat. B500B, do zbrojenia betonu)
 32. ZETOM - Krajowy Certyfikat Zgodności Nr 42/16 (Pręty i walcówka B500SP do zbrojenia betonu - pręty żebrowane o śr. 8-32 mm - walcówka żebrowana o śr. 6-16 mm
 33. Certyfikaty RINA
 34. Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 3/17(w.1). Walcówka stretching B500SP
 35. Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 1/17(w.2). Pręty B500B
 36. Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 1/17(w.3). Pręty B500B
 37. Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 2/17(w.2). Pręty i walcówka B500SP
 38. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0115 wydanie 1
 39. Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 2/17(w.3). Pręty i walcówka B500SP
 40. Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 2/17(w.4). Pręty i walcówka B500SP
 41. ZETOM – Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych  Nr 005-UWB-046
 42. ZETOM – Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych  Nr 005-UWB-047
 43. Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 1.18 (w1). B500SP - pręty
 44. Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 2.18 (w1). B500SP - walcówka
 45. Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 3/18 (w1). B500SP - walcówka stretching
 46. Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 4/18 (w1) B500SN - pręty
 47. Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 1_18 (w2). B500SP - pręty
 48. Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 2_18 (w2). B500SP - walcówka
 49. Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 1_18 (w3). B500SP - pręty
 50. Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 1_19 (w.1). B500SP – walcówka stretching
 51. Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 1_17 (w.4).B500B - pręty
 52. Deklaracja Właściwości Użytkowych CE1_19(w.1) Walcówka
 53. Deklaracja Właściwości Użytkowych CE2_19(w.1) Pręty gładkie
 54. Deklaracja Właściwości Użytkowych CE3_19(w.1) Pręty płaskie
 55. Deklaracja Właściwości Użytkowych CE4_19(w.1) Pręty płaskie szerokie
 56. Deklaracja Właściwości Użytkowych CE5_19(w.1) Pręty kwadratowe
 57. Deklaracja Właściwości Użytkowych CE6_19(w.1) Płaskowniki
 58. Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 1_18(w.4)  B500SP - pręty
Back to Top