Skip to main content

Producent wysokiej jakości stalowych wyrobów długich

Działalność OSD

 

 1. Procedura zmiany sprzedawcy paliw gazowych w CMC Poland Sp. z o.o.
 2. IRiESD cz. I wersja 1.6
 3. IRiESD cz. II wersja 1.6
 4. IRIESD EE CMC Poland
 5. Zarządzenie.IRiESD
 6. Raport z konsultacji dotyczących IRiESD
 7. Procedura zmiany Sprzedawcy EE dla CMC Poland Sp. z o.o.
 8. Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za rok 2019
 9. Informacje – dostępne moce przyłączeniowe dla źródeł_podmioty starające się o przyłączenie – Art. 7 ust. 8l ustawy – PE_aktualizacja lipiec 2020
 10. Sprzedawca zobowiązany na rok 2017 w obszarze działania OSD - CMC Poland - paźdz.16
 11. Wzór_Umowa Dystrybucyjna
 12. Wzór_Załącznik nr 1 OWU
 13. Wzór_Załącznik nr 2 umowa dystrybucyjna
 14. Wzór_Załącznik nr 3 osoby do przekazywania informacji
 15. Wzór_Załącznik nr 4 umowa dystrybucyjna
 16. Wzór_Załącznik nr 5 umowa dystrybucyjna
 17. PZD
 18. PZD_zmiana sprzedawcy
 19. ZZZ_Zbiorcze zgłoszenie zapotrzebowania
 20. Raport z konsultacji IRiESD Gaz 3.0
 21. Uwagi zgłoszone w trakcie konsulatcji IRiESD Gaz 3.0
 22. IRiESD Gaz wersja 3.0
 23. IRiESD Gaz wersja 2.0
 24. Raport z konsultacji IRiESD Gaz 2.0
 25. Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego_styczeń 2017
 26. Komunikat w sprawie konsultacji projektu Karty Aktaulizacji IRiESD EE_ maj 2017
 27. Projekt Karty Aktualizacji IRiESD EE 1/2017
 28. Formularz zgłaszania uwag do projektu Karty Aktualizacji IRiESD
 29. Lista Sprzedawców z zawartymi umowami GUD
 30. Raport z konsultacji IRiESD EE 2.0
 31. IRIESD EE CMC Poland_wersja 2.0
 32. Sprzedawca zobowiązany na rok 2019 w obszarze działania OSD - CMC Poland
 33. Komunikat w sprawie konsultacji projektu IRiESD-gaz_ marzec 2019
 34. Projekt IRiESD-gaz_marzec 2019
 35. Komunikat w sprawie konsultacji projektu Karty Aktualizacji 1/2019 IRiESDg - czerwiec 2019
 36. Projekt Karty Aktualizacji 1/2019 IRiESDg - czerwiec 2019
 37. Formularz do zgłaszania uwag do IRiESDg lub projektu Karty Aktualizacji 
 38. Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 1/2019 IRiESDg - czerwiec 2019
 39. Karta Aktualizacji 1/2019 IRiESDg - czerwiec 2019
 40. Sprzedawca zobowiązany na rok 2020 w obszarze działania OSD - CMC Poland
Back to Top