Skip to main content

Minimalizacja wpływu na środowisko

Jako jeden z największych producentów stali i przetwórców złomu w Polsce poważnie traktujemy odpowiedzialność za ochronę środowiska.

Szanujemy społeczności, w których działamy i żyjemy oraz dysponujemy procesami i zasadami minimalizującymi wpływ na środowisko. Do obowiązków każdego pracownika i członka kadry kierowniczej należy zagwarantowanie działania zgodnie z wszelkimi właściwymi przepisami dotyczącymi środowiska.


Jesteśmy zaangażowani w prowadzenie działalności w sposób, który wspiera i promuje odpowiedzialność za środowisko. Realizujemy to zobowiązanie poprzez:

  • Korzystanie z czystych źródeł energii, gazu i elektryczności
  • Korzystanie z wiodącej technologii filtrów workowych, która służy do zbierania i przetwarzania pyłu z elektrycznych pieców łukowych
  • Ponowne wykorzystanie pary pochodzącej z procesów chłodzenia urządzeń
  • Wykorzystanie rozdrobnionego złomu, który w przeciwnym wypadku trafiłby na składowisko odpadów
  • Wykorzystanie odpadów w wewnętrznych cyklach produkcyjnych
  • Tworzenie terenów zielonych, które obecnie zajmują 30% powierzchni naszego zakładu
  • Promowanie zasad ograniczania zużycia, ponownego wykorzystywania i recyklingu we wszystkich procesach
Back to Top