Skip to main content

W Commercial Metals Company kierujemy się ZAANGAŻOWANIEM.

Jesteśmy zaangażowani w tworzenie wartości dla naszych Klientów, Pracowników, naszych Społeczności i Inwestorów prowadząc nasz biznes na drogę innowacyjności w zakresie procesów, produktów i obsługi klienta kwestionując status quo. Jesteśmy zaangażowani w oferowanie wartości naszym akcjonariuszom dzięki temu, że jesteśmy przetwórcą oraz producentem wysokiej jakości stali w najniższych cenach.

CMC kupuje i przetwarza złom do wykorzystania jako surowiec przez producentów nowych wyrobów metalowych.
CMC wytwarza gotowe długie wyroby stalowe, w tym pręty żebrowane, płaskie i okrągłe, jak również kęsy i walcówkę.
CMC oferuje pręty żebrowane oraz konstrukcje zbrojeniowe, stalowe słupki orgodzeniowe, obróbkę cieplną oraz materiały i usługi budowlane.
CMC posiada lokalizacje na terenie Stanów Zjednoczonych oraz na strategicznych rynkach międzynarodowych, aby osbługiwać swoich klientów.
Webcast Events
Commercial Metals News
Stock Ticker
Back to Top