Skip to main content

Nasze Zaangażowanie

Commercial Metals Company angażuje się w tworzenie wartości dla wszystkich naszych interesariuszy. Bardzo poważnie traktujemy obowiązki, jakie od nich otrzymujemy.

 

Klienci

ANGAŻUJEMY SIĘ W zapewnienie obsługi klienta na najwyższym poziomie w branży oraz jesteśmy partnerem, na którego można liczyć i który potrafi przyczynić się do zwiększenia wartości poprzez współpracę nad opracowywaniem rozwiązań służących realizacji celów stojących przed odbiorcami.

 

Pracownicy

ANGAŻUJEMY SIĘ W zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy oraz możliwości rozwoju wszystkim członkom naszego personelu zgodnie z ich potencjałem.

 

Akcjonariusze

ANGAŻUJEMY SIĘ W prowadzenie działalności w sposób, który służy tworzeniu wartości dla naszych akcjonariuszy oraz w odpowiedzialne zarządzanie inwestycjami, które zostały nam powierzone.

 

Środowisko

ANGAŻUJEMY SIĘ W minimalizowanie swojego wpływu na środowisko i w ochronę zasobów dla dobra przyszłych pokoleń.

Back to Top